กลุ่มสกูร-กระบอกฉีด (Screw – Barrel)

อุปกรณ์ระบบแมคคานิคส์-ไฮดรอลิกส์ (Mechanical – Hydraulic product group)

- รับผลิต - ซ่อมสกูร / NEW PRODUCT – REPAIR SCREW

- HARD CHROME SCREW MATERIAL: AIS4140 & HARD CHROME

- NITIRDE SCREW MATERIAL: SACM645 & LON NITIRDE

- TOOL STEEL HEAT TREATMENT DC53 / M390 / N695 / CPM9V / CPM10V / V4

- CHECK RING / SEAT RING / END CAP 

- รับผลิต  - ซ่อมกระบอก  / NEW PRODUCT  - REPAIR BARREL

- BIMETALLIC BARREL

- NITIRDE BARREL- END CAP / WETERJACKET

 

Visitors: 23,609