ซ่อมเครื่องฉีดพลาสติก

 

รับซ่อมเครื่องฉีดพลาสติก (Injection Machine) เครื่องฉีดพลาสติก​ทั้งระบบไฟฟ้าและไฮดรอลิก ทุกรุ่น - ทุกยี่ห้อ-ทุกอาการ พร้อมให้คำปรึกษาทุกปัญหา  แบรนด์​ญี่ปุ่น​ JSW, TOYO, TOSHIBA, SUMITOMO, NISSIE  แบรนด์ไต้หวัน จีน Haitain, Haixing, AP, Creator, Nissin มีประสบการณ์และความชำนาญโดยตรงในแวดวงอุตสาหกรรมเครื่องฉีดพลาสติก ประสบการณ์มากกว่า 25 ปี โดยบริษัทมุ่งเน้นเรื่องคุณภาพของสินค้าและบริการหลังการขายที่มีคุณภาพและตรงต่อเวลา ทำให้เราเป็นผู้นำในการให้บริการเครื่องฉีดพลาสติกจากประเทศญี่ปุ่นและไต้หวัน พร้อมอุปกรณ์-อะไหล่แท้ที่มีความหลากหลาย พร้อมรองรับลูกค้าตลอดเวลาและเรามีบริการแปลงระบบประหยัดพลังงานไฟฟ้าเพื่อลดต้นทุนการผลิต เช่นระบบ Hybrid Servo pump, Infrared Heater พร้อมติดตั้งและบริการให้คำปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับเครื่องฉีดพลาสติกและการบำรุงรักษาเครื่องจักรอย่างถูกต้องและเป็นกันเอง

 

รับซ่อมเครื่องฉีดพลาสติก เครื่องฉีดพลาสติก​ทั้งระบบไฟฟ้าและไฮดรอลิก ทุกรุ่น - ทุกยี่ห้อ-ทุกอาการ พร้อมให้คำปรึกษาทุกปัญหา ประสบการณ์และความชำนาญโดยตรงในแวดวงอุตสาหกรรมเครื่องฉีดพลาสติกมากกว่า 25 ปี


เครื่องฉีดพลาสติกมี 2 แบบ คือ

เครื่องฉีดพลาสติกแนวนอน (Horizontal Injection Machine) เครื่องฉีดพลาสติกแบบแนวนอน เป็นแบบทำงานตามแนวนอนพลาสติกไหลเข้า แบบเป็นเส้นตรงข้ามแนวนอน โดยจะตั้งฉากกับระนาบของแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก โดยชุดฉีดพลาสติกและหน่วยเปิด ปิดแบบ จะอยู่ในทิศทางเดียวกัน ซึ่งเป็นแบบที่นิยมใช้งานกันมากที่สุดเหมาะกับการฉีดชิ้นงานพลาสติกที่บางมากๆ ซึ่งพลาสติกจะไหลได้ดีกว่า แบบ (A) โดยชุดฉีดจะตั้งอยู่ในแนวดิ่ง ขนานกับรอยประกบแม่พิมพ์และพลาสติกเหลวจะถูกฉีดลงในแนวดิ่งเข้าตามรอยประกบแม่พิมพ์

เครื่องฉีดพลาสติกแนวตั้ง (Vertical Injection Machine) เครื่องฉีดพลาสติกแนวตั้ง เป็นรูปแบบการทำงานตามแนวตั้งพลาสติกไหลเข้าแบบเป็นเส้นตรงตามแนวตั้ง โดยจะตั้งฉากกับระนาบของแม่พิมพ์ฉีดพลาสติกโดยชุดฉีดพลาสติกเหมาะสำกรับการฉีดหุ้มชิ้นส่วนอื่น เช่น การฉีดหุ้มด้ามไขควง ด้ามมืด ด้ามประแจหกเหลี่ยม โดยชุดฉีดจะตั้งอยู่ในแนวดิ่งตั้งฉากกับรอยประกบแม่พิมพ์ พลาสติกเหลวจะถูกฉีดเข้าแม่พิมพ์ ในแนวตั้งฉากกับรอยประกบแม่พิมพ์


ปัญหาการฉีดขึ้นรูปชิ้นงานพลาสติกพลาสติก

เมื่อมีสิ่งแปลกปลอมหรือมีพลาสติกไหม้ มีลักษณะจุดดำที่เกิดจากการตกค้างของพลาสติกในเครื่องจักรเป็นเวลานาน และเมื่อทำการผลิตต่อเนื่องจะมีโอกาสหลุดปะปนกับเนื้อพลาสติก นอกจากนี้ การหยุดการผลิตของเครื่องจักรที่มีการนำพลาสติกทั่วไปมาใส่ไว้ ทำให้พลาสติกสัมผัสความร้อนเป็นเวลานานจนไหม้ และอาจเกิดจากปัญหาของผิวสกรูและกระบอกฉีดมีความสกปรกด้วยแก้ไขโดยการทำความสะอาดสกรูและกระบอกฉีดเครื่องจักรที่ใช้ผลิตเพื่อไม่ให้มีพลาสติกตกค้าง

ปัญหาชิ้นงานพลาสติกมีสีเพี้ยนและวัตถุดิบปนเปื้อน

กรณีที่ลูกค้าต้องการผลิตสินค้าที่มีความหลากหลายและมีข้อจำกัดในพื้นที่จัดเก็บทำให้หน่วยงานผลิตจำเป็นต้องเปลี่ยนวัตถุดิบในการผลิตบ่อยครั้ง เป็นเหตุให้เกิดค่าใช้จ่ายและเวลาในการล้าง และเมื่อเริ่มการเปลี่ยนวัตถุดิบจะทำให้มีวัตถุดิบหลายชนิดปนกันจนเกิดสีเพี้ยนและมีการปนเปื้อน จึงต้องมีการทำความสะอาด

ปัญหาการเกิดตาปลา เจล หรือเม็ดเป็นไต

ตาปลาหรือเจลเป็นปัญหาที่มักพบได้บ่อยในการผลิตฟิล์ม โดยเกิดจากการปนเปื้อนของพลาสติกชนิดอื่น ความร้อนในการผลิตที่ต่ำเกินไป หรือการผสมกับสารเติมแต่งทำได้ไม่ดี แต่ส่วนใหญ่มักเกิดหลังจากทำการผลิตเป็นเวลานาน การล้างทำความสะอาดเครื่องจักรสามารถช่วยแก้ปัญหาดังกล่าวได้

ปัญหาการเกิดเส้นตามแนวการผลิตและคราบที่หัวดายกับเครื่องเป่าฟิล์ม

ปัญหาดังกล่าวทำให้เนื้อฟิล์มไม่เรียบ โดยสังเกตได้จากการเกิดเส้นตามแนวการผลิตของเครื่องจักร ซึ่งเกิดจากการเสียดสีของพลาสติกที่หัวดายหรือมีเศษพลาสติกตกค้าง สามารถแก้ปัญหาได้ทั้งการปรับสภาวะการผลิต โดยลดหรือเพิ่มอุณหภูมิการผลิตที่หัวดาย ลดรอบการผลิต หรือการถอดหัวดายออกมาขัดล้าง

ปัญหาชิ้นงานมีรูพรุน

เกิดจากการกัดกร่อนและออกซิเดชันของเนื้อพลาสติกด้านที่สัมผัสกับแม่พิมพ์ ทำให้เนื้อพลาสติกมีความหนาแน่นไม่เพียงพอจนเกิดความชื้นไหลเข้าไปยังแม่พิมพ์พร้อมกับพลาสติกที่ใช้ผลิต แก้ไขโดยการทำความสะอาดสกรูและกระบอกแม่พิมพ์พลาสติก

 

 

การบำรุงรักษาเครื่องฉีดพลาสติก การทำความสะอาดเครื่องจักรฉีดพลาสติกเป็นหนึ่งวิธีในการถนอมเครื่องจักรให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้ และทำให้การผลิตชิ้นงานไม่สะดุด เพิ่มความปลอดภัยให้กับการใช้งานและช่วยยืดอายุการใช้งานของเครื่องจักรแล้ว ยังช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องจักรและลดปริมาณของเสียได้เป็นอย่างดี

บำรุงรักษาเครื่องฉีดพลาสติก

การบำรุงรักษาแม่พิมพ์ฉีดพลาสติกในส่วนระบบไฟฟ้า ไม่ว่าจะเป็นการตรวจสอบขั้วและสายไฟต่างๆ ว่ายึดแน่นและมั่นคงหรือไม่ รวมถึงการตรวจสอบการเดินสายไฟนอกเครื่องฉีดพลาสติกโดยการยึดสายไฟให้อยู่รวมกันนอกจากนี้ การเปลี่ยนแม่พิมพ์หรือขึ้นแม่พิมพ์ที่มีการต่อสายหล่อเย็นควรระวังไม่ให้น้ำไหลเข้าไปในตู้ควบคุมไฟฟ้า ซึ่งการควบคุมอุณหภูมิของตู้ควบคุมไฟฟ้านั้นเป็นสิ่งสำคัญที่ไม่ควรมองข้ามด้วยเช่นกัน เพื่อป้องกันไม่ให้ตู้ควบคุมนั้นร้อนจนเกินไปแล้วส่งผลต่อการทำงานของชุดควบคุมต่างๆ

การบำรุงรักษาระบบไฮดรอลิก

คือการควบคุมอุณหภูมิให้เหมาะสมแก่การทำงาน ไม่ว่าจะเป็นการควบคุมอุณหภูมิของน้ำมันหรือสิ่งเจือปนในน้ำมันไฮดรอลิก เพื่อช่วยยืดอายุการใช้งานระบบให้ดียิ่งขึ้น สิ่งสำคัญคือควรทำความสะอาดระบบตัวทำให้น้ำมันเย็นลงอย่างสม่ำเสมอ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายความร้อนออกจากน้ำมัน อีกทั้งควรเปลี่ยนน้ำมันและทำความสะอาดอุปกรณ์กรองน้ำมันทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนน้ำมันด้วย

การบำรุงรักษาในส่วนระบบปิด-เปิดแม่พิมพ์

สิ่งสำคัญที่สุดเพื่อให้ใช้งานแม่พิมพ์ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพคือการหยอดน้ำมันหล่อลื่นทุกวัน เพื่อให้ใช้งานได้อย่างดี และควรหลีกเลี่ยงการใช้แม่พิมพ์ที่มีขนาดเล็กหรือใหญ่จนเกินไปเพราะจะทำให้ปากกาและเพลาเสียหายได้อีกด้วย

การบำรุงรักษาระบบฉีดพลาสติก

ในส่วนระบบฉีดนั้นควรทำความสะอาดกระบอกสูบและสกรูอย่างสม่ำเสมอ ไม่ว่าจะเป็นการทำความสะอาดหลังใช้งาน หรือเมื่อต้องการเปลี่ยนสีและวัสดุที่ใช้ในการผลิตพลาสติกนั้นๆ ก็ตาม

รับซ่อมเครื่องฉีดพลาสติกทุกชนิดไม่ว่าจะฉีดในแนวตั้ง ฉีดในแนวนอน ชุดคอนโทรล extruder (servo) รับตรวจสอบแผงวงจรควบคุม

ปัญหาในระบบไฮโดรลิคในเครื่องฉีด มาจากกรองน้ำมันตัน ไม่เคยล้างทำความสะอาด น้ำมันไม่เคยเปลี่ยน น้ำมันที่สกปรกก็ไปอุดตันที่วาล์วควบคุมทิศทางทำให้เครื่องทำงานไม่ตรงตามคำสั่งที่ได้รับ

ปัญหาของเครื่องที่มีอายุการใช้งานมานาน  สายเก่า  หลวม  สกปรก  แผงคอลโทรลเสื่อมสภาพ สกปรก มีคราบน้ำมัน คราบเขม่า ซึ่งทำให้ชุดคอนโทรลเสื่อมสภาพเร็วขึ้น

เรารับซ่อมแผงแผงวงจรเครื่องฉีดทุกยี่ฮ้อ ทุกชนิด มีปัญหาใช้งานไม่ได้เรารับซ่อม ไม่ว่าจะเป็น วงจรไฟไหม้  แผงวงจรถูกน้ำ อุปกรณ์เสียหาย ต่อสายไฟผิด ลายวงจรขาด รับบริการเปลี่ยนคอนโทรลเครื่องฉีดเก่า เพื่อแก้ไขปัญหาระบบควบคุมไม่ต้องเสียเวลาในการปรับแก้ไขบ่อย

รับซ่อมและติดตั้งในราคาไม่แพง งานมีคุณภาพ เรารับประกันหลังจากติดตั้ง รวมทั้งมีอะไหล่เปลี่ยนทุกชิ้นส่วน

 

ลูกค้าของเราบางส่วน


Visitors: 23,612