กลุ่มอุปกรณ์ระบบควบคุม-ระบบไฟฟ้า (Controller-Electrical product group)

กลุ่มอุปกรณ์ระบบควบคุม-ระบบไฟฟ้า (Controller - Electrical product group)   

 - บอร์ดเครื่องฉีดพลาสตติก / Injection machine main board  JSW Toshiba  Sumitomo Toyo Nissie Machine

 - บอร์ดแขนกล / Robot arm main board Star seiki Yushin Harmo

 - หน้าจอ-แผ่นทัชสกรีน / LCD monitor BRAND SHARP NEC LG TOSHIBA KCS  MITSUBISHI   

 - เอ็นโค๊ดเดอร์-ลิเนียสเกล / Encoder-Linear scale   

 - เพาเวอร์โมดุล / Power module IGBT FUJI TOSHIBA MITSUBISHI

 - เซอร์โวมอเตอร์-เซอร์โวไดร์ / Servo motor-Servo drive Panasonic FujiYaskawa Mitsubishi Modula LG

 - อินฟราเรต ฮีตเตอร์-เทอร์ดมคัปเปิ้ล / Infrared Heater-Thermocouple

 - เซ็นเซอร์ / Sensor

 

 

Visitors: 23,613