เครื่องฉีดพลาสติก


เครื่องฉีดขึ้นรูปพลาสติก Injection Molding Machine คือการขึ้นรูปผลิตภัณฑ์โดยใช้การฉีดพลาสติกที่กำลังหลอมเหลวเข้าสู่แบบพิมพ์ด้วยความดันสูงเครื่องตัดชิ้นงานพลาสติก Runner Cutting Machine

 
เครื่องผสมเม็ดสีพลาสติก Dosing and Mixing
 

 

Visitors: 6,186